Opbrengst fotoboek naar crisisfonds

“De plekken waar je doorgaans altijd mensen kan treffen, zijn plotseling gevuld met leegte”

Fotograaf en politieagent Niels de Kemp maakte het fotoboek  ‘Gevuld met leegte’. De volledige opbrengst doneert hij aan het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis.
‘Het boek bestaat uit beelden die doorgaans vol met mensen en energie zijn, maar nu zijn gevuld met leegte. Een tastbare herinnering aan deze bizarre tijd. Tegelijkertijd is het een poging om wat goeds te doen voor een kwetsbare groep in onze samenleving.’

In zijn blog vertelt hij er nog meer over.

.

Andere initiatieven

De volgende organisaties bieden ook (extra) hulp voor kinderen:

Kinderhulp helpt kinderen én jongeren tot 21 jaar die in ons land in armoede opgroeien. Aanvragen kunnen alleen ingediend worden door een intermediair van Kinderhulp. Bent u intermediair voor Kinderhulp ga dan naar de aanvragenportal. Wilt u intermediair worden ga dan naar het aanvraagformulier.

Kansfonds voorziet in extra (financiële) hulp voor activiteiten om kwetsbare groepen door de corona crisis heen te loodsen.

SIVON brengt de vraag van scholen en het aanbod van bedrijven samen. Laptops en tablets komen zo snel mogelijk beschikbaar voor leerlingen die deze het hardst nodig hebben om les op afstand te kunnen volgen.

Veel gemeenten, o.a. de gemeente Amsterdam, helpen met laptops voor kinderen die anders thuis geen scholing kunnen volgen.

Jeugdeducatiefonds. Hier kunnen scholen een aanvraag indienen, bijvoorbeeld voor laptops voor kinderen die anders geen onderwijs vanuit huis kunnen volgen.