Het crisisfonds in de zomervakantie

Het Crisisfonds is de aankomende zomer op de volgende manier actief:

  • Professionals kunnen voor 5000 thuiswonende kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel en 1000 kwetsbare pleeggezinnen vouchers aanvragen bij het Crisisfonds. Hiermee kunnen door de hupverlener met het gezin materialen worden aangeschaft voor zomer activiteiten (bijvoorbeeld buitenspeelgoed en sportspullen) of uitjes worden gedaan (bijvoorbeeld een bezoek aan een indoorspeeltuin of pannenkoekenhuis).
  • 500 kinderen en hun ouders kunnen deelnemen aan een georganiseerde dag uit naar de Efteling, verzorgd door Het Vergeten Kind. In samenwerking met gemeenten worden gezinnen hiervoor uitgenodigd.
  • 125 zeer kwetsbare kinderen kunnen deelnemen aan een Heppie zomerkamp, het crisisfonds maakt dit financieel mogelijk.
  • Voor 1800 kinderen worden extra zomer activiteiten gerealiseerd in AZC’s, het crisisfonds verstrekt hiertoe een subsidie.
  • 1400 kwetsbare kinderen kunnen met hun School’s Cool mentor een zomeruitje ondernemen: het crisisfonds verstrekt hiertoe een subsidie.
  • Voor 530 kinderen in de (vrouwen)opvang wordt een zomerprogramma gerealiseerd: de locaties dienen hiertoe een subsidieaanvraag in bij het Crisisfonds.

Andere initiatieven

De volgende organisaties bieden ook (extra) hulp voor kinderen:

Kinderhulp helpt kinderen én jongeren tot 21 jaar die in ons land in armoede opgroeien. Aanvragen kunnen alleen ingediend worden door een intermediair van Kinderhulp. Bent u intermediair voor Kinderhulp ga dan naar de aanvragenportal. Wilt u intermediair worden ga dan naar het aanvraagformulier.

Kansfonds voorziet in extra (financiële) hulp voor activiteiten om kwetsbare groepen door de corona crisis heen te loodsen.

Jeugdeducatiefonds. Hier kunnen scholen een aanvraag indienen, bijvoorbeeld voor laptops voor kinderen die anders geen onderwijs vanuit huis kunnen volgen.