Onderzoek

Het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis startte aan het begin van de coronatijd. Onder de hulpverleners die een aanvraag indienden is een onderzoek gehouden. Bij de gezinnen die geholpen zijn was al sprake van meerdere ernstige problemen als huiselijk geweld, verwaarlozing, verslaving en armoede. Zijn deze problemen erger geworden? Wat was de impact van de hulp? Deze infographic geeft visueel de samenvatting van het onderzoek weer.

Download de pdf-versie hier. Hier vind je een bericht over het onderzoek naar het Crisisfonds.