Voor pleegzorgwerkers

Voor wie is dit crisisfonds?

Het crisisfonds is een initiatief van Stichting Kinderpostzegels, Augeo Foundation en Stichting Het Vergeten Kind. Het crisisfonds steunt kwetsbare kinderen tijdens de coronacrisis.

Met dit aanvraagformulier kunnen pleegzorgwerkers vouchers aanvragen voor kinderen in netwerkpleeggezinnen die extra kwetsbaar zijn deze zomervakantie. Ook voor amv-ers die in een netwerkpleeggezin wonen kan hier aangevraagd worden.

Voor amv-ers die in een KWE (kleinschalige wooneenheid) verblijven worden vouchers via Nidos verstrekt. Voor de kinderen die in een AZC verblijven worden zomeractiviteiten georganiseerd, met financiering van het crisisfonds.

Wat kunnen de professionals aanvragen voor de kinderen?

HET IS NIET MEER MOGELIJK OM EEN AANVRAAG IN TE DIENEN.

We bieden vouchers van Pluimen (voor toegangskaartjes tot dagjes/avondjes uit) aan, zie: www.pluimen.nl. Het doel is dat kinderen hiermee toekomen aan ontspanning en zij zich gezien en gesteund voelen.

Je kunt voor maximaal drie netwerkpleeggezinnen waarbij jij als pleegzorgwerker betrokken bent, een aanvraag doen. Per netwerkpleeggezin moet je een aparte aanvraag indienen.

  • Voor een gezin met 1 kind zijn maximaal twee vouchers te bestellen
  • Voor een gezin met 2 tot 3 kinderen zijn maximaal 3 vouchers beschikbaar.
  • Voor gezinnen met 4 kinderen of meer zijn maximaal 4 vouchers te bestellen.

Zowel pleegkinderen als biologische kinderen, mits jonger dan 18 jaar, tellen mee.

Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan een hoger bedrag worden toegekend: in dit geval wordt de professional gevraagd de noodsituatie nader te omschrijven en exact aan te geven welke materialen besteld zullen worden.

Hoe beoordelen we je aanvraag?

Bij het beoordelen van de aanvragen vertrouwen we op jouw professionele inschatting van de mogelijkheden en behoeften in het gezin. Ook kijken we ook naar de verdeling van aanvragen onder de verschillende pleegzorgorganisaties.

Meer weten?

Stuur dan een mail naar info@kwetsbaarthuis.nl